Pålidelig rådgivning
der altid giver resultater

God rådgivning kræver forretningsforståelse. Vi bruger tid på at forstå din forretning og din situation. På den måde kan vi hjælpe med både strategisk analyse og en konkret handleplan.
Vi vil forstå din forretning

God rådgivning er ikke en færdiglavet vare, men noget der kræver forretningsforståelse. Det kan opnås på mange måder, men vi foretrækker at anvende den der aldrig fejler: kommunikation med kunden, både i et nyt samarbejde eller i samarbejdet med en eksisterende kunde. Det er vores måde at opnå forretningsforståelse.

InsoftRåd

For at opnå forretningsforståelse anvender vi forskellige metoder og fokusområder samlet under navnet InsoftRåd:

  • Strategiske workshops, hvor både ledelsen og de relevante medarbejdere deltager
  • Dybdegående analyse af virksomhedens nuværende IT-arkitektur, i tæt samarbejde med IT-afdelingen
  • Vi kigger på virksomhedens arbejdsprocesser, hvis nødvendigt
  • Vi definerer en projektportefølje og opstiller succeskriterier

Strategisk overblik

Vi mener, at en god strategi kræver et strategisk overblik og indblik i vores kunders forretninger. Det kan vi eks. opnå i fællesskab med kunden på en workshop. Her anvender vi forskellige analysemodeller, der tilsammen kortlægger landskabet af styrker, svagheder, udfordringer og muligheder som webløsningen skal navigere i. Workshoppen munder ud i en strategisk analyse og en konkret handleplan.

Fælles forståelse

Den strategiske analyse giver både os og kunden en fælles forståelse af mål og opgaver for webløsningen. Handleplanen beskriver hvert enkelt trin af leverancen. Begge dokumenter tages efterfølgende løbende op og de evalueres i forhold til de fastlagte succeskriterier.