Fællesskab giver de bedste resultater uanset mål

Workshops er ikke et produkt i sig selv, men en service vi tilbyder, når projektet skal defineres godt og grundigt.
Arbejdstøj på

Vi kan håndtere formelle møder, hvor der tales pænt og måske en smule højtideligt, men i mange af de projekter vi har været involveret, har vi oplevet at de bedste resultater opnås igennem uformelle møder. Der har alle arbejdstøj på, det gode humør og lysten til at gøre noget godt og finde de lyse ideer frem. I mange situationer, især hvor der er mange interessenter, har vi startet med en heldags-workshop, hvor man virkeligt får noget for pengene.

Vi går efter svarene

Vi foretager, analyser og skaber webstrategier ved at arbejde tæt sammen med kunden. Ofte bruger vi workshops til at skabe den rigtige strategi: Den som bedst matcher kundernes behov og forretning. Den bedste måde at gøre det på er at lytte til virksomhedens medarbejdere. Det er dem, der bedst kender behovene og som rent faktisk også har svarene. Dét er netop workshoppens formål: At besvare de vigtige spørgsmål.

Workshopstrategi

Vi udarbejder en workshopstrategi, tilpasset situationen, og vi sørger for at afdække alle uafklarede spørgsmål. Vi forbereder også en detaljeret plan for workshoppen. Når vi mødes, er det hele, som det skal være: En sandboks, hvor der ikke er plads til hæmninger, men kun gode, brugbare ideer. Og masse energi!

Opsamling

På en workshop kommer der oftest rigtig mange ideer og forslag. Vi samler og matcher dem imod de aftalte mål og udarbejder en analyse, med scenarier og forslag, som vi efterfølgende drøfter med projektgruppen. Det munder som regel ud i noget konkret, brugbart og gennemførligt. Så er der kun selve planlægningen og implementeringen tilbage.